HISTORIA WROCŁAWIA

22707094

 

Historia miasta Wrocławia sięga początku X wieku, gdzie obszar Śląska dostał się pod panowanie państwa czeskiego. Nazwa miasta Wrocisław jest skróconą formą imienia czeskiego księcia Wratysława( który panował w Czechach w latach 915 do 921).

Około 990 roku, Śląsk znalazł się w granicach państwa polskiego będącego pod władaniem Piastów. W 1000 roku, panujący wówczas Bolesław Chrobry wraz z cesarzem Ottonem III, na zjeździe gnieźnieńskim ustanawiają w grodzie biskupstwo rzymskokatolickie, wkrótce powstaje pierwsza katedra romańska.

Wokół grodu powstawały liczne osady, początkowo na sąsiedniej wyspie Piaskowej, kolejno na lewym brzegu Odry (tu powstaje zamek książęcy), tworząc stopniowo w początkach XIII wieku jeden organizm miejski. Po najeździe przez Mongołów w 1241 roku, spalony Wrocław ponownie otrzymuje prawa lokacyjne tym razem na prawie niemieckim. Dzięki napływowej ludności niemieckiej, którą do osiedlenia się w regionie zachęcali Piastowie Śląscy, Wrocław był znany także pod nazwą Breslau. W 1261 roku zgodnie z nadanym Wrocławiowi prawem magdeburskim, władzę sprawowała Rada Miejska. Miasto zaczęło się intensywnie rozwijać gospodarczo i kulturalnie. Do połowy XIII wieku posiadało już ceglane mury i fosę.

W 1335 roku, w wyniku śmierci księcia Henryka Piastowskiego i nie pozostawienia przez niego potomka, Księstwo Śląskie na mocy traktatu wyszehradzkiego przeszło pod panowanie korony czeskiej. W tych latach Wrocław przeżywał swoją świetność, dzięki licznym kontaktom z Europą, Konstantynopolem i Rusią staje się ważnym centrum handlowym. Niestety w okresie wojen Husyckich, a później długotrwałych walk o sukcesję czeską, stracił na znaczeniu.

W 1526 Wrocław przechodzi pod panowanie Habsburgów. I tu ponownie miasto zaczyna odzyskiwać swoją świetność. Rozpoczęto budowę nowoczesnych fortyfikacji. Rozkwit miasta przerwała jednak wojna 30-letnia (1618-1648).

W 1741 roku Austria przegrywa wojnę z Prusami w wyniku czego Wrocław dostaje się pod panowanie Księstwa Pruskiego.

Rok 1806 to początek kolejnej wojny. Do miasta wkraczają wojska napoleońskie w wyniku czego w 1807 roku Wrocław poddaje się i pozostaje pod okupacją francuską do 1811 roku. Na rozkaz wojsk francuskich doszło do wyburzenia fortyfikacji miejskich, co w następstwie umożliwiło większy rozwój urbanistyczny miasta. Następnie miasto przechodzi ponownie pod panowanie pruskie.

XIX wiek sprzyja nie tylko rozwojowi przemysłowemu i handlowemu, a nawet i kulturalnemu miasta Wrocławia. W 1811 roku zostaje powołany państwowy pruski uniwersytet we Wrocławiu, który doczekał się grupy noblistów. W 1840 roku uruchomiono pierwszą linię omnibusową, a następnie dwa lata później linię kolejową na trasie Wrocław-Oława gdzie w następnej kolejności połączono ją z koleją wiedeńsko-warszawską. Rozwinął się przemysł maszynowy i odzieżowy. Na przełomie XIX i XX wieku we Wrocławiu kwitnie bogate i będące na wysokim poziomie życie naukowe; istniejący już Uniwersytet Wrocławski, następnie w 1910 otwarto Wyższą Szkołę Techniczną, a w 1911 Akademię Sztuk Pięknych. Miasto stało się jednym z kilku najważniejszych ośrodków kulturalnych w Niemczech.

Pierwsza połowa XX wieku upływa pod znakiem kolejnych wojen ale i absolutnie nowatorskich realizacji architektonicznych jak oddana w 1913 roku Hala Ludowa. Pierwsza wojna światowa (1914-1918) ocaliła leżący poza strefą frontową Wrocław przed większymi zniszczeniami. Pomimo wszystko nie zapobiegło to zubożeniu ludności i gospodarki miasta, co w rezultacie przyniosło w wyniku problemów ekonomicznych straty terytorialne Niemiec na rzecz odrodzonej Polski.

Druga wojna światowa, która wybuchła w 1939 roku, przez trwające pierwsze cztery lata oszczędziła miasto, pozostawiając je poza obszarem bezpośrednich działań wojennych. Niestety 13 lutego 1945 roku miasto zostało oblężone przez Armię Czerwoną, gdzie po trzech miesiącach walk z dniem 6 maja skapitulowało. W wyniku działań wojennych miasto w 70 % legło w gruzach. Zginęło i zostało rannych wielu mieszkańców.

Na mocy postanowień Konferencji Poczdamskiej, Wrocław został przyłączony do Polski, w wyniku czego ludność niemiecką poddano ewakuacji. Do Wrocławia zaczęła napływać ludność polska z centralnej Polski oraz Wielkopolski, w śród nich znajdowali się również kresowiacy, a w szczególności lwowiacy, którzy w wyniku zajęcia miasta Lwowa zaczęli być wysiedlani przez Rosjan.

Dzisiaj Wrocław jest czwartym co do wielkości, a zarazem jednym z najstarszych i zabytkowych miast w Polsce. Należy do największy ośrodków uniwersyteckich w kraju. Przez miasto przebiegają trzy międzynarodowe drogi. Posiada dwa duże dworce kolejowe, międzynarodowy port lotniczy oraz dwa porty żeglugi rzecznej. Główną rolę gospodarczą regionu odgrywa przemysł maszynowy, elektrotechniczny oraz spożywczy.